بهترین شرکت های پذیرایی ایمیل

هنگام برنامه ریزی یک مهمانی، به ویژه یک بزرگ، استفاده از غذاهای آماده شده می تواند یک صرفه جویی در زمان بزرگ باشد. پخت و پز برای پنج یا شش نفر یک چیز است، اما چه چیزی در مورد پخت و پز برای 12، 20، یا 50؟ اگر بخواهید استرس را کنترل نکنید، گزینه هایی از قبیل استخدام کمک از دوستان، استخدام یک کارگزار و یا خرید غذاهای تهیه شده وجود دارد. در اینجا برخی از شرکت هایی هستند که غذاهای با کیفیت بالا را در اختیار شما قرار می دهند. فقط حرارت و خدمت