غذاهای پودر کره ای خوشمزه

رشته فرنگی یک غذای اصلی در غذاهای کره ای است. آنها در خامه ها، سوپ، سیب زمینی سرخ کرده و در ظروف سالادی سرد خدمت می کنند. در منوی کره ای، ظروف می گویند "myeon" یا "myun" یا "gooksu" اگر آنها غذاهای پخته است.