8 از بهترین دستورالعمل های فرانسوی کودک جولیا

برای بسیاری در ایالات متحده، نام جولیا کودک مترادف با غذاهای فرانسوی است. او غذاهای افسانه را به سوی امریکا آورده است و نام او از آن به بعد نیز مرتبط است. دستور العمل های آن بیان بی انتها از قدردانی برای فرهنگ فرانسه و مواد غذایی است که به شدت با آن مرتبط است.

این 9 دستورالعمل کلاسیک برخی از ظروف مورد علاقه او، هر چند