منو برزیلی: دستور غذاها برای غذای برزیل

Culinária Brasileiro

این مجموعه دستور العمل های برزیلی سازماندهی شده است تا شما بتوانید از دسته ها انتخاب کنید و غذای برزیلی خود را برنامه ریزی کنید. یک دوره اصلی را انتخاب کنید، آن را با نان پنیر برزیل پیوند دهید و یک شام ساده داشته باشید. یا همه چیز را بیرون بیاورید و یک فیزیوآنتی سنتی را ایجاد کنید - جشن تولد سبزیجات مشروب برزیلی با تمام قاشقها.